Zarząd

  1. Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek - Prezes Zarządu,
  2. mgr inż. Krzysztof Liszewski – Wiceprezes Zarządu,
  3. mgr Dariusz Najmoła – Członek Zarządu,
  4. mgr farm. Małgorzata Szelachowska – Członek Zarządu.